Доц. д-р Лина Анастасова с доклад на международен конгрес в Солун

Доц. д-р Лина Анастасова от Центъра по икономически и управленски науки взе участие с доклад в XXIV международен конгрес на CHRIE в гр. Солун от 25-27.10. 2006 г. Във форума са взели участие над 200 представители от академични институции и бизнеса от 16 страни от Европа и Азия. Темата на доклада е “Уеб-маркетинг на българските дестинации: проблеми и перспективи”. Доц. Анастасова е провела разговори и са постигнати договорки за бъдещи международни договори с Университета на Егея и Политехниката в гр. Серес, както и за бъдещи съвместни научноизследователски проекти.