Електронно списание на ЦИТН на БСУ е включено в базата на ВИНИТИ – РАН

Уважаеми колеги, имаме удоволствието да ви уведомим, че електронното списание „Компютърни науки и комуникации”, http://ojs.bfu.bg/ издавано от ЦИТН на БСУ, с главен редактор проф. д-р  А. Тошков е включено в референтната база на ВИНИТИ – РАН за 2013 г.

ВИНИТИ – РАН (Всерусийски институт за  научна и техническа информация на  Руската  академия на  науките) е най- големият информационен и аналитичен център в Русия и света.

От 1952 г. насам ВИНИТИ РАН предоставя научна и техническа информация за   постиженията в следните области: математика, механика, науките за живота (биология, медицина), науки за земята (география, геофизика, геология, минно дело, опазване на околната среда), физика, астрономия, химия и инженерна химия, информатика, автоматизация и компютърни науки, електроника, електроинженерство, енергетика, металургия, транспорт, икономика и др.

Списание „Компютърни науки и комуникации” е първото издание на БСУ, реферирано в най-голямата аналитично-информационна база в света. Това е едно признание за качеството на публикациите в списанието, както и за отличната работа на редакционния екип и на екипа за техническа поддръжка на Системата за електронни издания в Бургаски свободен университет.

Благодарим на авторите на статиите,  включени в публикуваните за 2012 и 2013 г. броеве, на редакторите и рецензентите  за тяхната коректност и компетентност, без които сега нямаше да можем да се поздравим с този успех.

В най-скоро време очакваме и други издания на БСУ да бъдат включени в референтната база на ВИНИТИ.