„Еразъм” гост-лектор в БСУ

ErazamПрез периода 15 - 19 септември 2012 година на посещение в БСУ беше преподавател от нов университет - партньор на ЦИУН на БСУ по програма „ЕРАЗЪМ” - Колеж по комуникации и бизнес в Будапеща, Унгария. На 17 септември 2012 г. проф. Йордан Тютюнков изнесе лекция пред студенти от ЦИУН на тема: "Туристическата политика за развитие на туризма в Унгария".