Евростипендиите са изплатени

Стипендиите за летния семестър на учебната 2013-2014 г. по проект „Студентски стипендии” по ОП „Развитие на човешките ресурси” са преведени по банковите сметки на класираните студенти.

Изплатени са общо 82 000 лв. за 138 стипендии за успех и 12 000 лв. за 60 специални стипендии.