Голям интерес на руски университети към БСУ

rusiaНа 15.092010 г. на посещение в БСУ бяха ректори, заместник – ректори и преподаватели от над 10 университета от Русия – Руския държавен търговско-икономически университет в Москва; Институт по бизнес, психология и управление в Москва; Казанския институт по финанси, икономика и информатика; Уралския държавен икономически университет - Екатеринбург,  образователни институции в Калининград, Челябинск, Иркутск.

Посещението е по повод на проект „Професии без граници” и е част от семинара „Перспективи за развитие на образованието в България като част от Европейската общност. Възможности за международно сътрудничество по програми и проекти на ЕС”. Гостите бяха съпровождани от Управителя на Международния център за комуникации и развитие  г-н Оганес Агабекян и  от председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет /НАПОО/ – г-н Деян Пушкаров.

Проф. д-р Петко Чобанов – президент на БСУ, проф. д-р Васил Янков – ректор, и проф. дпн Галя Христозова – заместник-ректор по НИД и МС, представиха най-важните акценти от историята и съвременния профил на университета, като отделиха специално внимание на работата по международни проекти и програми. Обсъдиха се конкретни идеи за съвместна работа между БСУ и руските университети, чиито представители бяха на посещение.