Готово е изданието от Студентското научно творчество

Сборникът с публикациите от прегледа на Студентското научно творчество от 2010 г. е готов. Всички студенти от БСУ, които имат разработки, както и научните им ръководители, могат да получат екземпляри от Лилия Вълчева, ст.213.

Студентите от другите ВУ могат да се обадят на тел. 056 900 480 – Лилия Вълчева, за информация или да направят запитване на e-mail: lili@bfu.bg .