Информационен ден по програма ЕРАЗЪМ

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БСУ
кани всички редовни и задочни студенти (без първи курс)
и преподаватели на
 ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
 На 15 октомври 2009 год. в стая 207 на БСУ от 14.00ч. ще се проведе информационна среща относно възможностите, които предоставя секторна програма ЕРАЗЪМ за мобилност на студенти и преподаватели в рамките на Европа.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!