Информационен ден по програма Еразъм

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БСУ

 

кани всички редовни и задочни студенти и преподаватели на

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ

 

На 15 октомври 2013 год. в стая 208 на БСУ от 13.00 ч. ще се проведе информационна среща относно възможностите, които предоставя секторна програма ЕРАЗЪМ за мобилност на студенти и преподаватели в Европа.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!