Информационен ден за Програма ЕРАЗЪМ+

В БСУ се проведе ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

На 14 октомври 2014 год. в стая 208 на БСУ от 10.00 ч. се състоя информационна среща относно възможностите, които предоставя новата програма ЕРАЗЪМ+, за мобилност на студенти и преподаватели в Европа. Проявата се организира от отдел "Международно сътрудничество".