Информационно рали на ELSEVIER в Библиотеката на БСУ

Информационно рали на ELSEVIER в Библиотеката на БСУ

ИНФОРМАЦИОННО РАЛИ НА ELSEVIER

ELSEVIER ПОДПОМАГА БЪЛГАРСКАТА НАУЧНА ОБЩНОСТ

Бургаският свободен университет организира Информационен ден на ELSEVIER.Проявата е насрочена за 4 ноември 2014 г. от
14,00 ч. в Библиотеката на БСУ.

В ПРОГРАМАТА:
Съвети и трикове как да напишете успешна научна статия.  Каталин Теохари - Регионален мениджър за Централна и Югоизточна Европа, Elsevier;


Управление на научните изследвания и ежедневните задачи на учените - от Scopus до библиометрията.  Луси Ваврикова -Консултант & Маркетинг клиенти, Elsevier;


Ефективното използване на ScienceDirect и социалната мрежа за учени Mendeley. Тошка Борисова – Оторизиран обучител.