Интензивен курс по английски език стартира през януари в БСУ

Бургаският свободен университет организира интензивен курс по английски език за начинаещи. Продължителността на курса е 200 учебни часа, разпределени в три модула, покриващи нивата А2 и В1 според Европейската езикова рамка. Обучението се провежда в удобно за курсистите време – вечерна форма.

Програмата на курса е разработена съгласно валидните международни стандарти и изисквания за изучаване на английски език. Използваните методи на обучение се основават на комуникацията във всичките и разновидности.

Ние Ви гарантираме високо качество на обучение, провеждано от квалифицирани университетски преподаватели, реализирано със съвременни оригинални учебни системи, в разнообразна интерактивна среда. 

Курсът е на конкурентна цена, с възможност за разсрочено плащане. 

За повече информация: 

Кариерен център на БСУ, офис 420

Бургас 8001, ул. «Сан Стефано» 62

e-mail: sckr@bfu.bg  

GSM  0879 400 208