Избор на Студентски съвет

Търсят се будни студени!

Студентският съвет на Бургаския свободен университет обявява свободни места за попълване на състава си.

Кои сме ние?

Студенти, които защитаваме правата на колегите си и се борим за развитие на личностните им качества. Осъществяваме връзката с ръководството, както и с външни институции. Организираме културни, спортни и други видове събития, подкрепящи и развиващи студентската общност.

Какви студенти търсим?

  • Амбициозни, мотивирани и креативни хора, готови да отстояват позициите си.
  • Активни студенти, чиито интереси кореспондират с тези на общността.

Ако пасивността е порок за теб и не искаш да губиш времето си;

ако имаш идеи, полезни на колеги ти, то тогава …

Изпрати CV и кратко мотивационно писмо на адрес ss@bfu.bg.

Изборите ще се проведат на 27.11.2013 г. в 208 зала от 12 часа.