Катедра “Маркетинг” в БСУ отбеляза своята 15-годишнина

Катедра Маркетинг БСУНа 15.06.2013 г. катедра “Маркетинг” в Центъра по икономически и управленски науки на Бургаския свободен университет отбеляза своя 15-годишен юбилей, на който събра голяма част от маркетинговата общност на България начело с ръководителите на катедрите по маркетинг на УНСС, Икономически Университет - Варна и СА „Д. Ценов”- Свищов. На честването ръководителят на катедрата проф. д-р Лина Анастасова запозна гостите с основаването и дейността на катедрата, а Деканът на ЦИУН проф. д-р Петко Чобанов, който е и основател на Бизнес Факултета в БСУ, припомни началото и историята на ЦИУН.  По повод на събитието беше представен и Юбилейният сборник „Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера”, в който имат статии и чуждестранни колеги. Преподавателите от ЦИУН получиха поздравления от колегите си от други ВУ, в чиито поздравления бе подчертано доброто сътрудничество между маркетинговите катедри на най-големите икономически ВУ.