Класиране на Студентското научно творчество *2013

НАГРАДЕНИ СТУДЕНТИ

на националната сесия на СНТ 2013 г.

 

Направления: Право и политика, Администрация и управление, Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика) и Социални дейности - КЛАСИРАНЕ

Направления: Финанси и счетоводна отчетност, Маркетинг и мениджмънт, Техники и технологии, Информатика и Възобновяеми енергийни източници - КЛАСИРАНЕ

Отличия на Студентския съвет

Специалната награда на журито за преподаватели получи  проф. дтн Андон Лазаров.