Класиране на вътрешния кръг на Конференцията за студентско научно творчество в БСУ

Конференция за студентско научно творчество - вътрешен кръг в БСУ

КЛАСИРАНЕ

12 март 2014 г.

 

Център по икономически и управленски науки

I място

Иванка Копанова и Делян Иванов - спец. Финанси 4 курс, Емил Михайлов - спец. Бизнес администрация 4 курс, “Развитие на иновация и стартиране на нов бизнес”, научен консултант гл.ас. Вилислав Петров

II място

Селда Северинова и Кристина Шаригина, спец. Маркетинг, 4 курс, “План за доставка на пчелен мед за австрийската верига Билла Австрия”, научен консултант гл. ас. Ирена Кунева

Делян Иванов - спец. Финанси 4 курс, Красимир Георгиев - спец. Маркетинг 4 курс, Иван Георгиев - спец. Бизнес администрация, 4 курс, “Визуалният мърчандайзинг на търговски обект "Carrefour Market", Бургас”  научен консултант гл. ас. Ирена Кунева

Диляна Макакова - спец. Бизнес администрация 3 курс, Ралица Николова - спец. Финанси 3 курс, Яница Петкова - спец. Маркетинг 3 курс, “Развитие на позната услуга – ефективен инструмент за млади предприемачи”, научен консултант гл.ас. Вилислав Петров

III място

Ивелина Денева и Нешка Чакърова - спец. Счетоводство и контрол 4 kурс, “Осъществяване на разплащателния процес чрез търговските банки - БИСЕРА, SWIFT И SEPA”, научен консултант гл.ас. д-р Павлина Димитрова

Александър Чорелов - спец. Бизнес администрация 2 курс, Бъдещето на икономическата глобализация, научен консултант гл.ас. д-р Диана Съботинова 

Шинка Танева -  спец. Бизнес администрация 4 курс, “Система за управление на човешките ресурси в хотелска верига”, научен консултант гл. ас. д-р Вяра Славянска

Александър Алексиев - спец. МИО 1 курс, Пламена Чакалова - спец. Счетоводство и контрол, 1 курс, “Бедността – къде сме ние?”, научен консултант доц. д-р Мария Нейчева

 

Център по юридически науки 

I място

Владимира Петрова Алексиева - Право 4 курс, „Особености във вътрешните отношения при солидарната отговорност“, научен консултант гл.ас. Красимир Коев

II място

Юлиян Русев Миляков, Катерина Денева Денева, Иван Пламенов Цонев - Право 4 курс, „Финансов лизинг и предимства пред наема“, научен консултант гл.ас. Красимир Коев

Иванка Огнянова Иванова  - Право 4 курс, „Регресна отговорност по чл.202 КТ и чл. 54 ЗЗД“, научен консултант Гл. ас. Радостена Иванова

III място

Паскалина Георгиева Теохарова, Венцислав Костадинов Василев - АУСНС 1 курс, магистри, „За” или „против” приемането на България в Шенгенското пространство“, научен консултант доц. д-р Мария Нейкова

Джемиле Хасан Хасан, Иван Николаев Алексиев - Право 4 курс, „Недействителност на учредяване на ТД и недействителност в гражданското право“, научен консултант гл.ас. Красимир Коев

Поощрителни награди

Зорнита Щока, Георги Георгиев, Валентин Петков, Мария Муладжикова - ПА, 1 курс, Гражданският контрол в управлението, научен консултант доц. д-р Мария Нейкова

Кристина Георгиева, Томас Кехайов - Право, 2 курс, Новите промени в Закона за убежището и бежанците и хармонизацията на българското законодателство с правото на Европейския съюз, научен консултант гл.ас. Ваня Стаматова

Веселина Челебиева  - Право, 2 курс, Създаване на Европейски банков съюз,  научен консултант  доц. д-р Никола Аврейски

Крум Зидаров - Право, 3 курс, Правни проблеми на незаконните строежи в РБ, научен консултант гл.ас. А. Чолакова

Добрил Янев - Право, 4 курс, Правна фигура на търпимост без правен статут – понятие и проблеми, научен консултант проф. д-р В. Цанков

Кристина Иванова - Право, 5 курс, Някои проблеми относно клеветата като престъпление, научен консултант гл. ас. Сл. Димитрова

Мирена Кехайова - Право, 5 курс, Брак и развод с чужденец през призмата на МЧП , научен консултант гл.ас. В. Стаматова

 

Център по хуманитарни науки 

I място

Анна Манукян - маг.пр. Стратегически комуникации и медия мениджмънт, „Персоналната бизнес комуникация” (как Уникредит Булбанк говори на хората през коропоративните си медии), научен консултант доц. д-р Мариана Лазарова

Дарена Даскалова, Михаел Калошев, Калина Тончева - Журналистика, 4 курс, маг.пр. Стратегически комуникации и медия мениджмънт, „Да построим, да разрушим, да прескочим стената – предизвикателствата пред едно студентско радиопредаване”,  научен консултант проф. дфн Калина Лукова

II място

Божена Щефаниова - маг.пр. Стратегически комуникации и медия мениджмънт - „Пиар стратегии и тактики за привличане на туристи от Словакия и Чехия в гр. Приморско”,  научен консултант доц. д-р Диана Попова

Теодора Ялъмова - Журналистика, 4 курс, „Възходът на корпоративните медии и залязва ли печатът в България?”, научен консултант  ас. Милен Филипов

III място

Десислава Тодорова - маг.пр. Стратегически комуникации и медия мениджмънт, „И аз искам семейство”, научен консултант  доц. д-р Татяна Коцева

Павлина Райчева - Журналистика, 3 курс, „Задочните репортажи на Г. Марков – свидетелство за една жестока епоха.”, научен консултант  доц. д-р Гергана Начева

Поощрителни награди

Ива Янкова - Журналистика, 3 курс, „Тъжната българска реалност за днешните  тийнейджъри (лингвостилистичен анализ на публицистичен текст), научен консултант  доц. д-р Веселина Ватева

Анита Райкова - Журналистика, 3 курс,  „Новините като шоу или за медийните образи на псевдонауката”, научен консултант  проф. дфн Калина Лукова

Тереза Восканян - Журналистика, 3 курс, „Блогъри и журналисти или блогър журналисти”, научен консултант  проф. дфн Калина Лукова

Кристина Рашкова - Журналистика, 2 курс, „Студентските протести като част от информационните „цунами” в медиите”, научен консултант  доц. д-р Мария Алексиева

Моника Атанасова - Журналистика, 2 курс, „Функции и възможности на електронните медии за популяризиране на институциите (БСУ)”, научен консултант  проф. дпн Галя Христозова

Атанас Нанков, Деница Ончева, Радослава Иванова - Социални дейности и консултиране, Връзки с обществеността, 2 курс,  „Публична кампания за опазване на района на Странджа от изсичане”, научен консултант доц. д-р Мария Алексиева

Лорин Насър - Журналистика, 4 курс, „Радио Америка и БГ-радио – сравнителни перспективи”,  научен консултант  гл.ас. д-р Мария Манева

Дончо Златев - маг.пр. Стратегически комуникации и медия мениджмънт, „Проучване на нагласите на потребителите в социалните мрежи преди изборите за Европарламент”, научен консултант  доц. д-р Мария Алексиева

Катя Милева - маг. пр. „Социално консултиране и психология”, „Модели за семейни отношения у подрастващите”, научен консултант  доц. д-р  Румен Бостанджиев

Недка Петрова - маг пр. „Социално консултиране и психология”, „Значимост на социалните умения и компетентности за служители от МП”, научен консултант  доц. д-р Пепа Митева

 

Център по информатика и технически науки 

Специална награда

Стоян Узунов - 4 курс, спец. ИКН, Христо Христов - 1 курс, спец. ИКН, „FUD”, научен консултант гл. ас. д-р Димитър Минчев

I място

Евгений Александрович Долганов - 2 курс спец. КСТ, Васил Иванов Иванов - ЕСЕО 1 курс, „Летателни средства с ВЕИ”, научен консултант доц. д-р Камен Сейменлийски

Георги Финдулов - 2 курс спец. ИКН, „Система за споделяне на математически знания ShareMath”, научен консултант доц. д-р Веселина Жечева

Десислава Колева Йорданова - магистър ММТ, Мариана Атанасова Колева - магистър СИ , „Компютърно моделиране и симулационно изследване на фрикционни сателитни предавки”, научен консултант доц. д-р Радостин Долчинков 

Елдар Заеров - магистър спец. КЕВЕИ, Васил Иванов Иванов, ЕСЕО 1 курс, „Летателни средства с елекрохимичен източник на енергия”, научен консултант доц. д-р Камен Сейменлийски

II място

Галина Величкова - 2 курс спец. ИКН , „Навигация на робот с ГА”, научен консултант гл. ас. д-р Пенка Георгиева 

Мартин Жеков - 3 курс спец. КСТ,  „Симулационно изследване на инвертор за гарантирано захранване”, научен консултант гл.ас. Даниела Жекова Марева 

Таньо Ангелов - 2 курс спец. ИКН, „Програмна реализация чрез Ерланг на система за мениджмънт на заведения и вътрешни  поръчки”, научен консултант проф. д-р Даниела Орозова

Ясен Ончев - магистър, СИ, “Проектиране,  моделиране и симулационно изследване на планетни предавки с циклоидно зацепване”, научен консултант доц.д-р Радостин Долчинков

Апостол Божков Маринов, Валентин Георгиев Петков - СИ магистър, „Тестване и атакуване на сигурността на GSM (2G) стандарта и декриптиране на А5/1 шифър”, научен консултант проф.дтн Андон Димитров Лазаров 

III място

Каприел Каприелян – 3 курс, спец. КЕВЕИ, „Проектиране на локална PV система за къща според средно годишното потребление за едно домакинство”, научен консултант доц.  д-р Николина Драгнева 

Стефани Николова - 2 курс спец. ИКН, „Моделиране на ръка-робот”, научен консултант гл. ас. д-р Пенка Георгиева 

Недялко Костадинов Димитров - ЕСЕО 1 курс, „Енергия от вакуум”, научен консултант  доц. д-р Силвия Лецковска 

Панайот Паскалев - магистър, спец. КЕВЕИ, „Биогорива - приложения и перспективи”, научен консултант доц. д-р Силвия Лецковска 

Анета Добринова Димитрова - магистър СИТЕ, ”Изследвания на следи при употреба на огнестрелно оръжие”, научен консултант доц. д-р Силвия Лецковска