Класирането за европейски стипендии и награди е обявено

Stipendii BSU

Класирането за европейски стипендии и награди е обявено в сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/.

Пълни списъци на студентите от БСУ, класирани за стипендии и награди можете да намерите тук.

Класирането е извършено от МОМН. То е по специалности, като броят на стипендиите за всяка специалност е пропорционален на броя на студентите, обучаващи се в нея.

Графикът на дейностите по проекта предвижда изплащането на сумите за стипендии и награди да стане след 25 юли. Веднага след като МОМН преведе средствата към университета, БСУ ще изплати сумите по банковите сметки на класираните студенти. Информация за това ще бъде публикувана в сайта на проекта и в сайта на БСУ.