Класирането за европейски стипендии и награди е обявено

Stipendii BSU

Класирането за европейски стипендии и награди е обявено в сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/.

Пълни списъци на студентите от БСУ, класирани за стипендии и награди можете да намерите тук -> стипендии, награди.

Класирането е по специалности, като броят на стипендиите за всяка специалност е пропорционален на броя на студентите, обучаващи се в нея.

Важно! Всички класирани студенти, които не са посочили банкова сметка при кандидатстването, трябва да я посочат в срок до 10 февруари . Непосочилите банкова сметка няма да получат стипендия. Напомняме, че банковата сметка може да бъде от Алианц Банк България.