Клуб Мениджър ... Началото

Клуб Мениджър в БСУЛетящ старт за Студентски Клуб „Мениджър” поставиха студентите от направленията „Икономика” и „Администрация и управление” на Бургаския свободен университет. На 21 ноември, по инициатива на Студентския съвет и с много ентусиазъм, първите 30 основатели на Клуба поставиха целите, вида членство, временната координация и заложиха следващите стъпки.

Сбирките на Клуба ще бъдат два пъти в месеца – определена за цялата година всяка първа сряда на месеца и допълнителна в зависимост от поканения гост, тема и задача, която предстои да се изпълнява. Предстоящите състезания в които ще се включат членовете на Клуба са регистрацията и подготовката на бизнес планове от студентски фирми (по инициативата Джуниър ачийвмънт) и финансови анализи на Института на сертифицираните финансови аналитици.Клуб Мениджър в БСУ

Отново! 4 декември, … мястото на срещата не се променя (КЦ2 на Бургаския свободен университет). Първият поканен е Председателят на Съвета на младите специалисти в Лукойл Нефтохим Бургас г-н Делян Лазаров. Първият член на Клуба, споделил опита си от мисия в чужбина ще бъда Златина Петрова – с научна мисия по „Мегапроекти” в Университета „Федерико II" Неапол.

Новини и публикации от Клуба очаквайте в електронната версия на студентския вестник на БСУ press.bfu.bg .