Конференция "Съвременни подходи при управлението на икономически структури"

На 21-22.02.2003 в Пампорово се проведе конференция " Съвременни подходи при управлението на икономически структури", организирана от Програмния съвет по "Стопанско Управление" към Центъра по Икономически и Управленски науки. В конференцията участваха около 30 преподаватели и докторанти от различни икономически и др. висши училища от България- БСУ, ИУ-Варна, УНСС – София, Стопански Факултет при СУ- София и др.