Конференция за студентско научно творчество - вътрешен кръг в БСУ

Днес стартира най-големият форум за студентско научно творчество в БСУ. Конкурсът е ежегоден и се провежда за 15-ти пореден път. Регламентът включва 2 равнища: защита на научната разработка в съответния център и класиране на най-добрите реферати за участие в заключителна Национална студентска научна сесия.

Конференция за СНТ в БСУ Повече от 160 участници се състезават с над 100 доклада в 4 секции: „Информатика и технически науки”; „Хуманитарни науки”; „Юридически науки” и „Икономически и управленски науки”. Комисиите ще излъчат днес най-добрите разработки за участие в националния кръг.

В част от рефератите студентите, под ръководството на научните си ръководители, дават отговор на актуални и важни въпроси, вълнуващи гражданското общество у нас: „Правни проблеми на незаконните строежи в България”; „Идентификационни изследвания  при кражба на МПС”; „Защо днес класните стаи остават празни”; ”Как могат бедните страни да станат богати”. Не липсват и теми, практически ориентирани към управлението на малкия и среден бизнес, както и към социално-икономическия живот у нас: „План за доставка на пчелен мед за австрийската верига Билла”; „Финансов лизинг и предимства пред наема”; „Развитие на иновация и стартиране на нов бизнес”; Автоматизация и управление на осветлението в съвременния дом”.Конференция за СНТ в БСУ

Рефератите на студентите от БСУ, излъчени за Националната студентска сесия, ще се състезават заедно с над 100 доклада от други университети. Досега са се регистрирали над 150 участници от различни университети в страната. Сред тях са и двама чуждестранни студенти от Латвия и Полша.

Националният форум е насрочен за 26 март 2014 г.

Наградният фонд на Националния конкурс предвижда Специална награда на Ректора за най-добра студентска разработка, награди за първо, второ и трето място в съответните категории, както и награда за научен ръководител. Най-добрите реферати ще бъдат включени в ежегодния сборник “Студентско научно творчество” и ще участват в аналогични конкурси на други висши училища.

Програма на защитата на рефератите по центрове - 12 март

Класиране на вътрешния кръг