Конкурс "YES"

yes 

  Конкурсът "Young and Energetic scientists" (YES) има за цел да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора с научни интереси, които ще реализират връзката между наука, образование, бизнес, амбиция и успех.

Ако сте YOUNG - на възраст между 18 и 35 години.

Ако сте ENERGETIC - с идеи или научни постижения за внедряване.

Ако сте SCIENTISTS - бакалаври, магистри, докторанти.

КАКВО ТЪРСИМ. Може да ни изпратите вашите идеи (в не повече от 2-4 с.), развити по ваша преценка форма (свързани или не с курсова или дипломна работа, както и дисертация)

НАГРАДА. Петима от най-добрите кандидати ще представят с презентация и постер своите идеи пред жури на 23.09.2011 г., в Бургаския свободен университет, в рамките на Европейската нощ на учените 2011. Собствениците на трите най-устойчиви, иновативни и конкурентоспособни идеи, ще получат парични награди и участие в специален курс за управление на проекти и научна комуникация в рамките на европейски проект.

Важно! Участието на студентите в редовна форма на обучение се отчита, при следващо кандидатстване по проект „Студентски стипендии и награди”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Попълнете електронната форма за регистрация най-късно до 31.08.2011 г. на

http://www.cys.bg/2011/recses/yesRegistration.html

yes