Конкурс за отпускане на стипендии

Фондът за отпускане на стипендии по Програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство обявява конкурс за стипендии за студентска мобилност и мобилност на преподаватели и административни служители в страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн). Кандидатите трябва сами да намерят и осъществят контакт с приемащи институции в тези страни.

Подробна информация за условията, необходимите документи и срокове може да намерите в публикуваната

ПЪРВА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в конкурс на Фонда за отпускане на стипендии по програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Срок: до 1 ноември 2009 г.

 

FIRST CALL FOR PROPOSALS 2009/2010 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER

Deadlines: 01.11.2009

 

Заявленията за участие можете да намерите тук:

На български език:

За студенти: Заявление - Мярка А

За преподаватели и административен персонал:Заявление - Мярка Б

 

На английски език:

За студенти: Application form - Measure A

За преподаватели и административен персонал: Application form - Measure B