Конкурси за хонорувани асистенти към ЦИУН

Бургаският свободен университет обявява конкурси за хонорувани асистенти към Центъра по икономически и управленски науки по:

  • Икономическа социология - 1;
  • Математика – 1.

Документи за участие в конкурсите: молба, автобиография, ксерокопие на дипломата за завършено висше образование с приложението към нея и списък на научните публикации (ако имат такива), се приемат в срок до 07.01.2009 г. включително в Университета на адрес: Бургас, ул. "Сан Стефано" № 62, стая 206, тел. 900-486.