Кръгла маса на тема "Проблеми на адаптацията към висшето образование"

KMНа 25.10.2012 г. в БСУ се проведе кръгла маса на тема ”Проблеми на адаптацията към висшето образование на завършващите средношколци и тяхната реализация” с отговорниците на Кариерните центрове към РИО. Целта бе да се обмени опит и се насочат еднопосочно действията на Кариерните центрове към РИО и БСУ към най-правилната информация, която ще получават завършващите средношколци през учебната 2012/13 г. Мероприятието бе организирано съвместно от Бургаския свободен университет и Регионалния инспекторат по образованието – Бургас.

Проектът, свързан с изграждане на Кариерните центрове към РИО,KM бе представен от инж. Виолета Илиева – началник на РИО Бургас, а работата по проектната дейност на Центъра по кариерно развитие за Бургаска област бе описана от Росица Димова. Участваха и отговорниците на кариерните центрове на Шумен (Силвия Йорданова ), Ямбол (Илиана Пехливанова) и Сливен (Бисерка Михалева и Весела Паскалева от РИО Сливен).

Преглед на състоянието и динамиката на випускниците от средното образование бе направен от  зам. -ректора по Учебната дейност на БСУ доц. д-р М. Балтов. Проведе се оживена дискусия, ръководена от проф. д-р Димитър Юдов, в която взеха участие преподаватели от БСУ и участници във форума.