Кръгла маса „Проблеми на доставчиците на социални услуги за деца в Бургас”

Продължават научните прояви от празничния календар в Центъра по хуманитарни науки, посветени на 20- годишнината от създаването на Бургаския свободен университет.

На 29.03.2011 година от 15 часа ще се проведе кръгла маса на тема „Проблеми на доставчиците на социални услуги за деца в Бургас”. За дискусията са поканени Лазар Додев, директор на дирекция „Образование и координация” към Министерството на образованието, младежта и науката, Йорданка Ананиева, зам.- кмет по образованието в община Бургас и инж. Виолета Илиева, началник на Регионален инспекторат по образование, гр. Бургас.

Участници в дискусията са ръководители  и представители на държавни, общински и неправителствени институции и организации от гр. Бургас, които предоставят социални услуги за деца, както и преподаватели и студенти от БСУ.

Ще се дискутират теми, които са свързани с образованието и образователните институции, възможностите за предоставяне на социални услуги за деца в рамките на тяхното обучение и възпитание. Ще се търси мястото на социалния работник в образователната система и необходимата за това допълнителна квалификация.