„Криворазбраната цивилизация” в БСУ

На 23 март от 18.30 часа в зала 207 Театралното ателие на БСУ ще има премиера. Ще представи „Криворазбраната цивилизация” или както самият автор Добри Войников я нарича –

 СМЕШНА ПОЗОРИЩНА

игра

въ

петь действiя

Заповядайте, за да преценим заедно – актуална ли е проблематиката и днес – на пиесата, написана през 1871 г.

plakat