Кризисният PR не е за хора със слаби нерви

Самообладание, екипност и ефективна комуникация са необходими за справянето с кризисни ситуации.

Галина Байчева БСУ„Колеги, извинете ме, но ще оставя служебния си телефон включен. Кризите нямат почивен ден.” С тези думи Галина Байчева, Началник отдел „Управление при кризи и ОМН” към Община Бургас, започна срещата си с магистрите по „Стратегически комуникации и медиен мениджмънт” в Бургаския свободен университет.

Как Община Бургас действа и комуникира с гражданите в ситуации, застрашаващи тяхното здраве и живот, бе част от въведението на госпожа Байчева в практическия семинар. Тя запозна студентите със структурата и начина на работа на Общинския съвет по сигурността (ОбСС). Магистрите бяха впечатлени от стегната и ясна структура на Съвета и огледалното му отражение в теоретичния модел, разгледан в предмета  „Комуникации по време на криза”. Тъй като в кризисна ситуация времето никога не достига, Общинският съвет по сигурността е задължен да се събере максимално бързо. В работно време ОбСС се събира до 15-та минута след оповестяването. Когато не са на работа членовете на ОбСС имат само половин час да се явят в Общината.

Същинската част на практическия семинар премина в обсъждане на действията и комуникациите на  Община Бургас в реални кризисни ситуации. Такива примери бяха наводнението в квартал Лозово през 2010 г, гръмналият трафопост, терористичният акт на летище Бургас и др.

„Когато са застрашени здравето и живота на хората, нямаме право на емоции. Кризисните комуникации не са за хора със слаби нерви,” сподели  ръководителят на отдел „Управление при кризи и ОМН” към Община Бургас Галина Байчева.

С това завърши първият от поредицата практически семинари на магистрите по „Стратегически комуникации и медиен мениджмънт” в БСУ. Визията за единствената магистърска програма по стратегически комуникации, предлагана в български университет, е студентите да бъдат практически подготвени за бъдещата си работа.