Курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки

СЪОБЩЕНИЕ

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет 

ОРГАНИЗИРА

курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 12 часа, който ще се проведе на 12 и 13 ноември 2013 г. от 9.00 часа

Лектори: проф. д-р Симеон Тасев, проф. д-р Силви Чернев

Курсистите да внесат такса за обучението в размер на  120 лв. в срок  до 11.11.2013 г. в касата на БСУ (стая 102). Квитанцията за платена такса се представя в стая 20  (УМО).

Участието в курса предполага предварителна подготовка.

Допълнителна информация:

инспектор Лазарина Георгиева тел. 056/ 900 450