Курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет

ОРГАНИЗИРА

курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 12 часа, който ще се проведе на 08 и 09 април 2014 г. от 9.00 часа в зала 106.

Лектори: проф. д-р Симеон Тасев, проф. д-р Силви Чернев

Курсистите да внесат такса за обучението в размер на  120 лв. в срок  до 07.04.2014 г. в касата на БСУ (стая 102). Квитанцията за платена такса се представя в стая 20  (УМО).

Участието в курса предполага предварителна подготовка.

Допълнителна информация:

инспектор Лазарина Георгиева тел. 056/ 900 450