Курс за придобиване на професионална квалификация "Учител по информатика и информационни технологии"

Центърът по информатика и технически науки обявява  курс за придобиване на професионална квалификация

Учител по информатика и информационни технологии

1. Курсът е за студенти от специалности ИКН, КСТ, КТТ и КТКМ.

2. Продължителност на курса - два семестъра.

3. Курсът е задочен и занятията са съобразени със заетостта на студентите.

4. В  курса могат да се запишат и завършили математика, информатика, физика и инженерни специалности с образователно-квалификационна степен магистър, бакалавър.

Записвания  от 13.09. до 30.09.2010 г.

Записване и справки:   

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 

стая 410 - доц.д-р Евгения Николова, тел. 900 413

стая 24 - Милена Жечева, тел. 900 424 и Златина Николова, тел. 900 454