Лекция на гост - преподавател по програма „Еразъм“

На 17 септември 2012 година (понеделник) от 11.00 ч. в зала 208 на БСУ проф. Йордан Тютюнков ще изнесе лекция на тема: "Туристическата политика за развитие на туризма в Унгария".

Проф. Тютюнков е гост-преподавател от нов университет-партньор на ЦИУН по програмата „ЕРАЗЪМ“ - Колеж по комуникации и бизнес в Будапеща, Унгария.

Заповядайте!