лекция на тема "Присъединяването на България към Европейския съюз".

На 11.10.2004 г. в БСУ лекция изнесе г-н Соломон Паси - Министър на външните работи на Република България, на тема "Присъединяването на България към Европейския съюз". Какво каза министър Паси за БСУ: "Самият факт, че ръководството на един университет осъществява проект от такъв ранг /строителството на новата сграда на Университета/, е достатъчно красноречиво доказателство за административните възможности и мениджърския талант на това ръководство и на ректора проф. д-р Петко Чобанов."