Мащабен международен научен форум в БСУ

В периода 24.06.- 25.06.2011 година Бургаският свободен университет беше домакин на научна конференция с международно участие на тема: „Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения”. Най-големият научен форум в БСУ тази година е посветен на 20-годишнината от създаването на Бургаския свободен университет. Гости на откриването бяха Йорданка Ананиева, зам.-кмет на Община Бургас и Димитър Събков, член на Настоятелството на БСУ. Конференцията беше открита от проф. дпн Галя Христозова, зам.-ректор на БСУ. Приветствие към участниците поднесе проф. д-р Васил Янков, ректор на БСУ. Поздравителни адреси изпратиха кметът на Община Бургас Димитър Николов и ректорът на Финансовия университет при Правителството на Руската Федерация в Москва проф. М. Ескиндаров. Проф. Марат Григориан – декан на Факултета по география и геология на Държавния университет на Ереван, Армения поздрави участниците в конференцията.

От българска страна участваха над 250 преподаватели с доклади от всички университети в страната. Международните партньори на конференцията бяха университети, с които БСУ има подписани договори за сътрудничество. Това са: Университетът „Арел” в Истанбул, Тракийският университет в Одрин, Финансовият университет при Правителството на Руската Федерация в Москва, Държавният университет в Тбилиси, Грузия. Участват още преподавателски екипи от университети и образователни институции в Македония, Румъния, Косово, Швейцария, Шри Ланка и др.

Пленарният доклад „Образование, наука, иновации” беше изнесен от акад. Никола Съботинов, председател на БАН. Акад. Съботинов, заедно с проф. д-р Васил Янков, ректор на БСУ, подписаха споразумение за сътрудничество между БАН и Бургаския свободен университет в областта на учебния и изследователския процес с цел повишаване ефективността на двете институции.

Споразумението предвижда осъществяване на съвместни разработки в научната и развойната област, организиране и провеждане на научни форуми и мероприятия /конференции, симпозиуми, семинари/, повишаване нивото на квалификация на академичния състав. Рамковият документ предвижда създаване на условия за мобилност на учени и докторанти, обмен на членове на начно-преподавателския и научноизследователския състав, съвместно обучение на докторанти на научните звена от двете институции по научни специалности и курсове.