Международна научна конференция Съвременни управленски практики VIII

Центърът за икономически и управленски науки към Бургаския свободен университет организира

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ VIII

"ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И РИСК В БИЗНЕС ПРОЕКТИТЕ"

БСУ, гр. Бургас, 6-7 юни 2014 г.

 

Тематични направления:Сборник от конференция на БСУ

  • Общи управленски проблеми и стратегическо управление
  • Икономическо развитие и управление на отраслите
  • Рискът и целесъобразността при Мегапроектите (само на англ. език Risk at Front-ends of Megaprojects)
  • Предизвикателства на пазара и маркетинг
  • Проблеми на счетоводната дейност, контрола и одита
  • Финансови инструменти, пазари и технологии
  • Правни аспекти на бизнеса

 

Научен съвет:

Почетен председателпроф. д-р Петко Чобанов

Председател:  проф. д-р Васил Янков- декан на ЦИУН

проф. д-р Милен Балтов- зам. ректор на БСУ по НИД и МС

проф. д-р Лина Анастасова- зам. декан на ЦИУН по НИД и МС

проф. д.и.н. Йосиф Илиев- УНСС

проф. д-р Евангелий Андронов- УНСС

prof. Carlos Grau, P.h.D.- University of Barcelona, Barcelona

prof. Gundolf Baier, P.h.D.- Vice Rector for Academic Affairs, Zwickau University of Applied Sciences, Zwickau

доц. д-р Гинка Милчева- БСУ

доц. д-р Галина  Куртева- БСУ

Организационен секретариат:

гл.ас. д-р Юлия Йоргова- БСУ

гл.ас. д-р Вяра Славянска – БСУ

гл.ас. д-р Гергана Николова-БСУ

гл.ас. Вилислав Петров- БСУ 

гл. ас. Ирена Кунева- БСУ

Работни езици на конференцията - български и английски.

ПРОГРАМА

Информация за участниците

Регистрация

Технически изисквания

Заявките за участие в конференцията се изпращат електронно през съответната форма на линка на Конференцията на сайта на БСУ (www.bfu.bg ) Абстрактите (при участие с доклад или с казус ) на български и на английски език и докладите/казусите, които са на един от избраните езици, с изключение на секцията, в която докладите/казусите и участието ще бъде само на английски език – се изпращат на SUPVIII@bfu.bg

Потвърждение за участие ще получите до три дни след представяне на заявката на посочен от Вас e-mail.

Абстрактите следва да бъдат с обем от 300 до 700 думи (1-2 страници) и да отговарят (с изключение на различния обем) на посочените по-долу изисквания за оформяне на докладите/ казусите.

За контакти:

e-mail: SUPVIII@bfu.bg