Междууниверситетско състезание за решаване на казуси

Междууниверситетско състезание за решаване на казуси

jur2012На 29 април 2012 г. за втори път в БСУ се проведено Междууниверситетско състезание за решаване на казус по гражданско и търговско право.

В състезанието взеха участие 8 отбора от четири университета: БСУ, ВСУ "Черноризец Храбър", Великотърновски университет и ЮЗУ.

От ВСУ имаше двама преподаватели, от ЮЗУ - трима и от ВТУ - един. От БСУ  в журито участват доц. д-р Силви Чернев и гл. ас. Красимир Коев.

До втория кръг са допуснати участници от всеки един от университетите.

След много оспорвано състезание на първо място беше класиран отбор от V курс на БСУ в състав: Георги Ванев Стоянов, Милан Тодоров Тодоров, Иван Тодоров  Бандрамалиев, Ивайло Илков Бакалов.

Добре се представи и вторият отбор от БСУ - от ІV курс в състав: Емилия Пламенова Иванова, Елена Христова Бербатова, Йоана Милкова Господинова, Дончо Тодоров Богински, Димитър Георгиев Вълчев.

 В хода на подготовката на отборите от БСУ изключително активно участие взеха гл. ас. Красимир Коев и Ани Чолакова.

20150509_175714.jpg
20150509_180418.jpg