Министърът на финансите Пламен Орешарски изпрати поздравително писмо до екип преподаватели от Центъра по икономически и управленски науки на БСУ.

Дирекция “Управление на средствата от Европейския съюз” към Министерството на финансите консултира и участва активно при разработване на научно-изследователски проект на Бургаския свободен университет на тема: “Подготовка на малките и средни предприятия в България за включване в Единния европейски пазар”.

Авторите на методологията за фирмен анализ и планиране при кандидатстване за финансиране със средства от ЕС са екип преподаватели от Центъра по икономически и управленски науки: гл. ас. Галина Куртева, ст. ас. Ирена Кунева, ст. ас. Гергана Николова и ст. ас. Вилислав Петров.

Заключителният етап на проекта предвижда семинар с участието на експерти от Министерството на финансите, Министерството на икономиката и енергетиката, представители на малки и средни предприятия от Бургас, университетски преподаватели.

Семинарът ще се проведе на 27 октомври 2006 година в Бургаския свободен университет.