Министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова посети БСУ

проф. д-р Анелия Клисарова посети БСУ„Поздравявам ръководството на Бургаския свободен университет за амбицията и отговорността към българското висше образование. Постигнали сте високо качество и успехи в една от най-важните области на човешката реализация – повишаване образователното равнище на нацията в интерес на нейния просперитет”- каза министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова при посещението си в БСУ. Визитата е по покана на ректора проф. дпн Галя Христозова и е първа по рода си в мандата на министър Клисарова.

Дейността на академичното ръководство,  насочена към устойчиво развитие на университета в периода 2014-2018 година, новите специалности в бакалавърските и магистърските програми, квалификационните курсове и програми, които се провеждат в университета, докторските програми за чужденци бяха част от темите, които обсъдиха проф. Христозова и министър Клисарова по време на официалната среща.  проф. д-р Анелия Клисарова посети БСУ„Основната цел, която стои пред нас, е да съхраним и разширим позициите на БСУ като желано и търсено висше училище за подготовка на бакалаври, магистри и докторанти, да активизираме квалификационната дейност и да затвърдим позициите на университета като образователен, научен, квалификационен, международен и културен център”- каза проф. Христозова. 

Министър Клисарова се разписа в почетната книга на университета.