Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова посети БСУ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова посети БСУ

На среща с ректора проф. дпн Галя Христозова и със зам.-ректора проф. д-р Милен Балтов министър Павлова се запозна с проблемите, които стоят пред частните висши училища в България. Според проф. Христозова въпреки безспорните успехи в реформирането на някои елементи в системата на висшето образование, то се намира в дълбока криза. Във връзка с предстоящото приемане на Национална стратегия за развитието на висшето образование и налагащите се промени в Закона за висшето образование наложително е държавата да промени отношението си към частните висши училища – каза още проф. Христозова. Защото без добре развиващ се частен сектор националните цели във висшето образование са непостижими.
Министър Павлова се придружаваше от кмета на Община Бургас Димитър Николов и от Областния управител Вълчо Чолаков.