Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов посети БСУ

Хасан Адемов в БСУПо време на официалната среща с президента проф. д-р Петко Чобанов и ректора проф. д-р Васил Янков министърът беше информиран за  драстичното намаление на бюджета на проект „Студентски практики” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, по който БСУ е партньор, а  Министерството на труда и социалната политика - управляващо програмата. Ръководството на БСУ изрази безпокойството си от възпрепятстване работата по проекта и всички произтичащи от това последици.

Проф. Чобанов, в качеството си на председател на Асоциацията на частните висши училища в България,  запозна министър Адемов и с неравнопоставеността на студентите от недържавните висши училища за достъп до социални услуги и социално подпомагане. „Те нямат право на стипендии от държавния бюджет и на субсидирани услуги от социално-битов характер. Въпреки, че конституционно задължение на държавата е да подпомага способните студенти, това нейно задължение по отношение на студентите, обучаващи се в частните висши училища, не е регламентирано в нито един от текстовете на правната уредба на висшето образование”, каза още проф. Чобанов. Държавата е изключила тези студенти от задължението си да ги подпомага и за тях не е осигурен  равен достъп до образование. Част от тези ограничения вече са определени като пряка дискриминация от Комисията за защита от дискриминация.

Министър Адемов изрази надежда, че Националната стратегия за развитието на висшето образование и промените  в Закона за висшето образование ще решат поставения изключително важен в социален аспект въпрос.

Посещението на министъра е първо по рода си в БСУ. Той се придружаваше от зам.-министъра  Лазар Лазаров и началника на Кабинета Севинч Касабова.