На 02.12.2004 г. от 9 ч. в зала 208 на БСУ се прoведе семинар на тема „Висшето образование в обединена Европа-възможности за обучение и реализация на младите хора”

На 02.12.2004 г. от 9 ч. в зала 208 на Бургаския свободен университет се прoведе семинар на тема „Висшето образование в обединена Европа-възможности за обучение и реализация на младите хора”. Той е по проект на „Асоциация за регионални инициативи и анализи” /АРИА/ Бургас, спечелен по програма „Комуникационна стратегия за присъединяване на РБългария към Европейския съюз ” на МВнР. Във форума ще участват студенти от Бургаския свободен университет.

Темите на семинара са:

1.”Постижения на правителството в областта на висшето образование в процеса на присъединяване на България към ЕС”- мултимедийно представяне от представител на МВнР.

2.”Възможности за получаване на образование, стажуване и след дипломна квалификация в ЕС, европейската кредитна система за студенти, стипендии и бонуси за следване в Европейския съюз. Информация за условията за работа в ЕС и какво ще спечелят младите хора след влизането на България в ЕС”-от представител на МВнР

3.”Бъдещето на висшето образование в България и възможностите за реализация на младите хора у нас, след приемането на страната в ЕС”- представител на МОН

4.”Мултимедийно представяне на програмите на ММС за младежки дейности”- представител на ММС

В програмата на семинара са предвидени практически занимания по групи и дискусии по следните теми:

1.Къде виждам своята реализация –в България или в Европа?

2.Какви са перспективите пред младите хора след приемането на България в ЕС?

3.Българинът-интелигентен гастарбайтер?

На участниците в семинара ще бъдат предоставени полезни интернет адреси, на които да могат да търсят интересуващата ги информация. Те ще получат и материали от ресорните министерства.

След приключването на семинара ще бъде издадена и брошура, която ще се разпространява в бургаските висши учебни заведения. Тя ще съдържа отговорите на най-важните, според студентите въпроси, касаещи образованието и реализацията на младите хора.