На 04.06.2003 г. се проведе среща на ръководството на БСУ с ръководството на община Саръйер - Истанбул.

На 04.06.2003 г. се проведе среща на ръководството на БСУ с ръководството на община Саръйер - Истанбул.