На 30.06.2003 г. ректорите на БСУ проф. д-р П. Чобанов и на КОЧ Университет в Истанбул проф. Атила Ашкар подписаха договор за сътрудничество между двата университета.

На 30.06.2003 г. ректорите на БСУ проф. д-р П. Чобанов и на КОЧ Университет в Истанбул проф. Атила Ашкар подписаха договор за сътрудничество между двата университета. Рамковото споразумение предвижда обмен на преподаватели и студенти, съвместни научно-изследователски и практико-приложни проекти, както и възможности за публикуване на разработки в академичните издания на двата университета.

Посещението на проф. д-р П. Чобанов и зам.-ректора по НИД и МС доц. д-р Н.Колев е в рамките на тържествата по случай дипломирането на Випуск 2003 на КОЧ Университет. Това е един от най-престижните частни университети в Истанбул, собственост на КОЧ Холдинг. Основан е през 1993 г. от фондация “Вехби Коч”. Университетският център включва 60 административни и академични сгради с около 3000 студенти, които се обучават в сферата на икономическите, техническите, хуманитарните и юридическите специалности.

Университетът се намира в Община Саръер, с която Община Бургас е в партньорски отношения. Програмата на проф. Чобанов предвижда днес и среща с кмета на Общината Махмут Седат Йозсой.