Начало на учебните занятия на І курс - задочно обучение

Учебните занятия на І курс - задочно обучение, ще започнат по специалности както следва:  

Център по юридически науки
Спец. Право 16.09.2010 г. от 8 часа в зала 207
Спец. Публична администрация 17.09.2010 г. от 8 часа в зала 324
Център по икономически и управленски науки
Спец. Финанси 18.09.2010 г. от 13 часа в зала 110
Спец. Счетоводство и контрол 18.09.2010 г. от 13 часа в зала 110
Спец. Маркетинг 18.09.2010 г. от 13 часа в зала 110
Спец. Бизнес администрация 18.09.2010 г. от 13 часа в зала 110
Център по информатика и технически науки
Спец. Информатика и компютърни науки 18.09.2010 г. от 9 часа в зала 322
Спец. Компютърни системи и технологии 18.09.2010 г. от 9 часа в зала 322
Център по хуманитарни науки
Спец. Връзки с обществеността 18.09.2010 г. от 9 часа в зала 319
Спец. Журналистика 18.09.2010 г. от 9 часа в зала 319
Спец. Социални дейности и консултиране 19.09.2010 г. от 8 часа в зала 105

 Подробният график е публикуван в сайта на БСУ  - меню Учебен график и на информационните табла  - на входа на БСУ. 

Информация за разпределението по групи и за факултетните номера е публикувана на сайта на БСУ и на таблата във фоайето на І-ви етаж.