Наш преподавател в престижно жури

Заместник-деканът на ЦИУН доц. д-р Лина Анастасова беше поканена и участва в национално жури за оценка на туристически филми на VII-то Международно изложение “КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ” във Велико Търново от 14-17 април. В журито участваха още 8 души - преподаватели от НАТФИЗ, режисьори, продуценти и ТВ журналисти. В рамките на изложението доц. Анастасова проведе и work shop на тема „Маркетингова стратегия за разпространение на филми, представящи културното наследство на България”.