Национална конференция с международно участие на тема: "Съвременни управленски практики VI"

Центърът по икономически и управленски науки при Бургаския свободен университет, организира провеждането на Национална конференция с международно участие на тема:

 

"СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ VI"
през периода 20-22.02.2009 год.

 

Тематичните направления на конференцията:

 • Общи управленски проблеми
 • Стратегическо управление
 • Проблеми при управление на отраслите
 • Управление на операциите
 • Управление на маркетинговата дейност на фирмата
 • Управление на финансово-счетоводната дейност на фирмата
 • Управление на човешките ресурси
 • Контролинг
 • Управленски информационни системи
 • Правни аспекти на бизнеса
 • Проблеми на социалната отговорност на бизнеса

 В рамките на конференцията ще се проведе кръгла маса на тема: "Предизвикателствата пред българските фирми в условията на финансова криза", с участието на стопански ръководители, преподаватели и студенти.

Докладите от конференцията ще се публикуват в сборник.

 

Информация за участниците

Технически изисквания

Заявка за участие

 

Заявките за участие в конференцията и кратко резюме на доклада на български и на английски език се изпращат до 31.01.2009 год. на страницата на БСУ www.bfu.bg, както и на посочените по-долу адреси:

e-mail: galiap@abv.bg – гл.ас.д-р Галина Куртева

e-mail: v_slavianska@bfu.bg – гл.ас. В. Славянска

e-mail: vilipetrov@bfu.bg – ст.ас. Вилислав Петров

e-mail: gnikolova@bgu.bg – ст.ас. Гергана Николова

e-mail: reni@bfu.bg – ст. ас. Ирена Кунева