Национална научно-практическа конференция в БСУ

БУРГАСКИЯТ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

организира

НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 

НОВИТЕ ИДЕИ В ОБРАЗОВАНИЕТО – ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО

БСУ, гр. Бургас, 28-29 ноември 2014 г.

 

Тематични направления:

  • Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование
  • Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда
  • Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища
  • Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища – работен семинар

 

Програмен комитет:

проф. д-р Петко Чобанов

проф. дпн Галя Христозова

проф. д-р Милен Балтов

доц. д-р Евелина Динева

доц. д-р Мария Алексиева

 

Организационен комитет:

проф. д-р Димитър Юдов

проф. д-р Лина Анастасова

проф. д-р Силви Чернев

доц. д-р Веселина Жечева

гл. ас. д-р Юлия Йоргова

Елка Мавродиева

Валя Павлова

ст.преп. Йорданка Николова

 

Работни езици на конференцията - български, руски и английски.

Покана за участие

Регистрация

Технически изисквания

Програма:

Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища

Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение

Образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда

За контакти:

e-mail: conf2014@bfu.bg