Научен семинар по роботика

На 21 май 2007 г. се проведе научен семинар на тема: “Университетът в Ротердам и Роботика” с лектор Ans Sarianamual от факултета по Техническа информатика в Университета в Ротердам.

Лекторката Ans Sarianamual представи Университета в Ротердам, факултета по Техническа информатика и работата на студентите от 1-ви курс по дисциплината Роботика. В мултимедийната си презентация тя показа много снимки, аудио- и видео- клипове от процеса на работа на студентите. Описа проектите, по които работят съвместно със студентите. Представи възможности за съвместни бъдещи проекти със студенти от спец. ИКН на БСУ.

След презентацията се проведе дискусия. Въпросите бяха свързани с организационната работа, подбора на задачите, които изпълняват студентите, начините за оценяване, българските изяви в Университета в Ротердам, както и възможностите за съвместни проекти.