Научна конференция с международно участие “СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ V”

На 16 и 17.02. 2007 г. в Центъра по икономически и управленски науки бе проведена научна конференция с международно участие “СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ V”, в която участваха с доклади представители на повече от 15 университета от страната и чужбина, между които и научни кадри от Москва- Финансова Академия към Руското правителство и Киев- Националния Търговско Икономически Университет, както представители на Министерството на икономиката и енергетиката. Бе проведена и кръгла маса с представители на бизнеса на тема “Качеството на работната сила и конкурентоспособността на българските фирми след присъединяване на България към Европейския съвет”.