Научна конференция с международно участие "Знанието – традиции, иновации, перспективи"

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

"Знанието – традиции, иновации, перспективи"

14-15 юни 2013 г.

    Бургаският свободен университет организира провеждането на научна конференция с международно участие.

Програма

Научни направления:Международна конференция БСУ

  • Икономика, финанси и инвестиции
  • Маркетинг и управление
  • Обществени комуникации (журналистика и връзки с обществеността) и филология*
  • Социални дейности и педагогика
  • Право и публична администрация
  • Техника и технологии
  • Информатика и компютърни науки

* В секция 3 ще бъде обособено направление „Езикът на пресата“.

Работни езици на конференцията - български, английски и руски.

Организационен комитет:
   Председател: проф. д-р Петко Чобанов
   Зам.-председател: проф. дпн Галя Христозова 

Членове:

   проф. д-р Васил Янков
   проф. д-р Момяна Гунева
   проф. д-р Димитър Юдов
   проф. д-р Лина Анастасова
   проф. д-р Ангел Тошков
   доц. д-р Милен Балтов
   доц. д-р Евелина Динева
   доц. д-р Мариана Лазарова
   доц. д-р Силви Чернев
   доц. д-р Камен Сейменлийски
   доц. д-р Радостин Долчинков

Научен съвет:
    Проф. д-р Петко Чобанов
    Проф. д-р Васил Янков
    Проф. дпн Галя Христозова
    Проф. д-р Димитър Юдов
    Проф. д-р Момяна Гунева
    Проф. д-р Лина Анастасова
    Проф. д-р Ангел Тошков
    Доц. дмн Иванка Стамова
    Доц. д-р Милен Балтов
    Доц. д-р Евелина Динева
    Доц. д-р Мариана Лазарова
    Доц. д-р Силви Чернев
    Доц. д-р Сава Димов
    Доц. д-р Тодор Георгиев

Информация за участниците

Регистрация

Технически изисквания

Информация за хотели

За контакти:
   8001 Бургас, ул. “Сан Стефано” № 62
   Бургаски Свободен Университет, тел. 056/ 900 484
   e-mail: konf2013@bfu.bg