Научна конференция “Съвременни технологии ‘07”

На 05 и 06 юли 2007 г. в Центъра по информатика и технически науки бе проведена научна конференция “СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ’07”, в която участваха представители на повече от 11 университета от страната и чужбина, между които : НУ-Киев, Украйна, ТУ-София, ТУ-Варна, ТУ-Габрово, ИККС, БАН, НВУ “В. Левски”, Шумен; ВТУ “Т. Каблешков”, София; Колеж “Телематика”, Стара Загора. Бяха представени 35 доклада в три научни направления: Техники и технологии, Информатика и приложна математика и Образователни технологии.

Научният форум на ЦИТН на БСУ даде възможност за популяризиране на научните резултати на преподавателите от центъра и провокира интереса за сътрудничество в различни области от информатиката и техническите науки.